Vilkår for brug

Læs følgende vilkår og betingelser før du bruger Desso-webstedet. Ved at besøge og bruge webstedet, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepterer at overholde de vilkår og betingelser, der findes i denne aftale ("aftalen"). Desso kan ændre disse vilkår og betingelser når som helst. Din fortsatte brug af dette website indebærer accept af de vilkår og betingelser, der fremgår på brugstidspunktet. Du bør besøge denne side, før du bruger dette websted, for at kontrollere de nuværende vilkår, som du er bundet af.

Fortrolighed
Desso indsamler oplysninger om brugerne på dette websted. Indsamlingen af disse oplysninger er underlagt Dessos online fortrolighedspolitik

Identifikation af selskaber og varemærker
Alle registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker og/eller servicemærker, der anvendes eller henvises til på webstedet tilhører DESSO Holding BV og/eller dets datterselskaber, medmindre andet er angivet. Du må ikke bruge, kopiere, reproducere, genudsende, uploade, sende, overføre, distribuere eller ændre disse mærker på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Desso. Brugen af Dessos varemærker og/eller servicemærker på et andet websted er forbudt.  

Copyright
Alt materiale på dette websted er ophavsretligt beskyttet, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 2015 DESSO Holding BV. Alle rettigheder forbeholdes. 

Ejendomsrettigheder til indhold
Du anerkender og accepterer at indhold, herunder, men ikke begrænset til: tekst, software, musik, lyd, fotografier, video, grafik eller andet materiale, der findes på dette websted, i sponsorreklamer eller andre oplysninger, der præsenteres for dig ("Indhold") er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder og love. 

Desso giver dig tilladelse til elektronisk at kopiere og udskrive dele af webstedet til personlig brug. Desso bevarer dog copyright på alle disse materialer. Du forstår og accepterer, at du kun må bruge dette indhold på den måde, som er udtrykkeligt godkendt i denne aftale, og du må ikke kopiere, reproducere, distribuere eller skabe afledte værker fra dette indhold uden forudgående, udtrykkelig tilladelse fra Desso.  

Link
Desso forbyder brugen af Dessos varemærker som "link" på eller fra andre websteder, medmindre Desso har godkendt linket på forhånd. Vores websteder indeholder link til andre steder. Mens vi håndhæver vores politik med hensyn til oplysninger indsamlet på vores websteder, er vi ikke ansvarlige for oplysninger, du giver på andre websteder, du kan få adgang til via links på vores sider.

Garantifraskrivelse
Desso giver ingen garanti for, at dette websted vil opfylde dine krav, eller at det vil være uafbrudt, rettidigt, sikkert eller fejlfrit. Desso yder heller ikke nogen garanti med hensyn til de resultater, der kan opnås ved brug af dette websted eller med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger indhentet via dette websted. 

Du forstår og accepterer, at alt indhold downloadet fra eller opnået ved anvendelse af dette websted sker på egen risiko, og at du vil være eneansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem for tab af data, som stammer fra download af sådant indhold. 

Ansvarsbegrænsning
Desso gør en rimelig indsats for at lægge præcise oplysninger ud på dette websted. Ikke desto mindre forstår og accepterer du, at Desso ikke er ansvarlig for tab eller skader (direkte, indirekte, faktiske, følgeskader, tilfældige, specielle, undtagne eller andre) som følge af brug af eller manglende evne til at bruge, dette websted, eller som følge af eventuelle fejl eller udeladelser i webstedets indhold, uanset det grundlag, hvorpå ansvar hævdes, selvom Desso er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader. Dette omfatter skader som skyldes uagtsomhed eller grov uagtsomhed.

Bemærk: Visse lande tillader muligvis ikke fraskrivelser eller begrænsning af ansvar for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående fraskrivelser muligvis ikke gælder for dig. 

Skadesløsholdelse
Du accepterer, for egen regning, at skadesløsholde, forsvare og kompensere Desso, dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, affilierede, distributører og licenstagere fra og mod enhver/ethvert dom, tab, mangler, skader, forpligtelser, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og udgifter) afholdt i forbindelse med eller som følge af ethvert krav, søgsmål, handling eller procedure, der udspringer af denne aftale eller i forbindelse med din brug af dette websted eller en vare eller tjenesteydelse i forbindelse hermed. 

Forbeholdelse af rettigheder
Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.

  • Del denne side
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email