Cradle to Cradle®

At være en Cradle to Cradle ® virksomhed betyder at gå meget længere, end hvad de fleste mennesker betragter som bæredygtighed.

I år 2020 skal alle vores materialer være fri for farlige giftstoffer (visse kemiske komponenter er ikke sunde nok til at være i overensstemmelse med Cradle to Cradle®-principperne, selvom de er tilladte i henhold til alle regulativer)og produkterne skal være produceret med vedvarende energi. De specialdesignede produkter skal desuden kunne tages retur, hvor materialerne skal kunne bruges til at producere nye kvalitetsprodukter. Dermed bliver der sat en stopper konstant at trække på jordens ressourcer for at tilfredsstille forbrugernes stadig stigende efterspørgsel i hele verden.

Kort sagt: Visionen gør, at virksomheder og mennesker kan trives og have succes og samtidig tage hensyn til jordens sårbare økosystem og begrænsede ressourcer. Den beskæftiger sig direkte med tre globale udfordringer, vi står overfor: Giftige stoffer i materialer, klimaændringer og begrænsede ressourcer.

Det handler også om at sikre, at alt hvad vi gør, har en positiv effekt på menneskers helbred. De fem kriterier, som Desso og andre virksomheder, der arbejder efter Cradle to Cradle®-filosofien, skal opfylde, er:

Desso Material health

1) Materialets sundhedsgrad- sikrer, at alle kemiske komponenter i produktet er defineret som positive (enten optimale/grønne eller acceptable/gule). Disse vurderes ud fra et sæt af miljø- og sundhedskriterier, og alle komponenter, som klassificeres som røde (høj risiko) eller grå (kan ikke defineres), skal fases ud eller erstattes.

Desso har opnået dette med sin nye DESSO EcoBase® -bagside, som indeholder et polyolefin-baseret lag, der sikkert og fuldt ud (100 %) kan genbruges i Dessos produktionsproces. Tæppefliser med DESSO EcoBase® fik et Cradle to Cradle® -sølvcertifikat for at have nået et niveau, hvor 97 % af materialerne er defineret som værende positive1) (grøn eller gul).

 

Material Reutilization

2) Genanvendelse af materiale- man skal kunne identificere materialestrømmene for genanvendelse, når produktet tages retur efter brug hos forbrugeren eller kunden. Materialerne skal enten føres tilbage til produktionsprocessen (teknisk kredsløb) eller bruges som næringsstoffer i naturen (biologisk kredsløb).

Grundlaget for Cradle to Cradle®-filosofien er idéen, at "affald er lig med næring". Derfor har Desso udviklet en teknologi, hvor vi kan tage tæpper retur og genanvende eller genbruge materialerne.

I dag tager vi brugte tæpper retur fra vores kunder - også fra vores konkurrenter - og adskiller garnet og andre fibre fra bagsiden. Dermed producerer vi to strømme af materialer, som kan genbruges. Efter et yderligere oprensningstrin returneres garnet (med den påkrævede renhed) til garnproducenten, som bruger det til at fremstille nyt garn. I hele processen er der brug for noget ubehandlet materiale for at kompensere for tab og ineffektivitet i processen. Bagsiden, der i dag ofte består af materialet bitumen, genanvendes som værdifuldt råmateriale til asfalt- og tagdækningsindustrien, og alle de dele, som ikke kan genbruges, bliver anvendt som sekundært brændstof i cementindustrien.

Processen med at genbruge polyamid-6-garnet foregår hos Aquafil, der er en af vores garnleverandører. Aquafil har udviklet en egen genanvendelsesteknologi i deres fabrik, så de omdanner og genanvender polyamide-6 garnet fra brugte tæpper til nye polyamide-6 garner igen og igen.

Desso Renewable energy

3) Anvendelse af vedvarende energi  - Ét af Cradle to Cradle®s tre grundprincipper (de andre to er: 'affald er lig med næring', og at tilskynde diversitet som i naturen) er at bruge solenergi. Altså at man så vidt muligt bruger, vedvarende energi. Dermed kan Cradle to Cradle®-virksomheder som Desso sikre, at størstedelen af, hvad de gør, og hvad de producerer, har en positiv indvirkning på miljøet og menneskers helbred. I perioden 2007 til 2011 reducerede Desso sin CO2-udledning med 50 % ved i stadig højere grad at bruge grøn energi (for det meste vandkraft og biomasse). Derudover er taget af Dessos fabrik dækket med 25.000 m2 solceller. Desso tilstræber, at virksomheden i 2020 er skiftet fuldstændigt til vedvarende energi, hvoraf 80 % skal være selvproduceret.

Desso Water Stewardship

4) Forvaltning af vandforbruget- Virksomheder, som vælger denne vej, skal påvise, at de bruger deres vandressourcer ansvarligt og effektivt. De skal også kunne dokumentere at det spildevand, som udledes fra produktionen, er så rent som muligt.

 

Desso social responsibility

5) Socialt ansvar  - Virksomheder skal vise, at de lever op til de højeste principper for ansvarlighed med hensyn til deres medarbejdere, og at de bestræber sig på at sikre, at deres underleverandører ikke tilsidesætter disse principper. Desso har forpligtet sig til at overholde SA8000 standarden, som er fastlagt af græsrodsorganisationen Social Accountability International (SAI). Det er en af verdens første sociale certificerings-standarder, som er underlagt revision  og dækker politikker og procedurer, der beskytter medarbejdernes basale menneskerettigheder.

 

1) Positivt defineret= Alle ingredienser skal være vurderet som enten grønne (optimale) eller gule (acceptable) i overensstemmelse med vurderingskriterierne for Cradle to Cradle®, sådan som det er beskrevet i Cradle to Cradle® -certificeringsprogrammet version 2.1.1, udarbejdet af MBDC i september 2008, opdateret i januar 2010.

  • Del denne side
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email