Cirkulær økonomi

Verdensøkonomien bygger på den lineære ’producér, forbrug og smid væk’-økonomi. En model, der dels er under pres på grund af den begrænsede tilgængelighed af naturlige ressourcer samtidig med en stigende efterspørgsel efter disse, og dels på grund af problemer med klimaændringer og giftstoffer i materialerne.

Desso circular economy

 
Det forventes, at de voksende markeder i Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten i løbet af de næste årtier vil løfte tre milliarder mennesker ud af fattigdom. Dette vil sandsynligvis skabe en stadig stigende efterspørgsel efter forbrugsvarer fra de nye middelklasser.

Kloden vil dog ikke kunne klare den bølge af økonomisk aktivitet og forbrug af ressourcer, som dette vil medføre, medmindre der skabes en ny forretningsmodel, som påvirker miljøet i positiv retning, og hvor materialerne bliver forvaltet mere ansvarligt.

Der er et alternativ - den cirkulære økonomi, som er et system baseret på gendannelse og fornyelse i intentioner og design.

Desso er i en god position til at udnytte denne industrielle fornyelse med sin cirkulære økonomimodel baseret på Cradle to Cradle®-designet. Rapporten Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition blev i januar 2012 introduceret af Ellen MacArthur, der er grundlægger af Ellen MacArthur Foundation. Rapporten gør rede for, at cirkulær økonomi "erstatter 'end-of-life'-konceptet med genbearbejdning, skifter til anvendelse af vedvarende energi, eliminerer brugen af giftige kemikalier, som gør genbrug umulig, og sigter mod eliminering af affald gennem materialers, produkters og systemers overlegne design, herunder forretningsmodeller."

I den samme rapport, som er udarbejdet i et samarbejde med McKinsey & Co, blev det beregnet, at virksomhederne i EU årligt vil kunne opnå besparelser på 464 milliarder euro (næsten 4 % af det årlige bruttonationalprodukt i EU) ved at skifte til den cirkulære økonomi.

En anden rapport, Towards the Circular Economy Volume 2, der er udarbejdet af Ellen MacArthur Foundation og McKinsey i 2013, fokuserer på den virkning, de cirkulære modeller vil få på branchen for forbrugsvarer. Rapporten viser, at der globalt set ligger økonomisk muligheder til en værdi af 516 milliarder euro alene i den sektor1).

Desso vil bibeholde positionen som en af pionererne inden for cirkulær økonomi ved at levere materiale til Ellen MacArthur Foundation med flere.

“Vi er glade for, at der er en stigende interesse for den cirkulære økonomimodel som en ny, positiv vej frem for virksomhederne og samfundet. Hos Desso er vi nu fem år inde i et omfattende program, hvor vi ændrer vores virksomhedsmodel i denne retning. Det hænger direkte sammen vores kernevision, som går ud på at levere produkter, der forbedrer menneskers sundhed og velbefindende, og som også har en positiv virkning på miljøet.”

Alexander Collot d’Escury, CEO Desso Group

Rapporten nævnte Desso som en af foregangsvirksomhederne.

"Efter at have købt virksomheden ud fandt Dessos øverste ledelse inspiration i Cradle to Cradle®-bevægelsen, og de besluttede at gå efter en Cradle to Cradle®-certificering for hele virksomheden. Dessos betydelige indførelse af cirkulære markedsøkonomiske principper har haft en væsentlig indvirkning på væksten i omsætning, og det har været en stor kilde til innovation og inspiration for både kunder og medarbejdere."

1) Begge rapporter kan hentes på: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/

  • Del denne side
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email